זוכה פרס בראשית נבחר מתוך רשימת מועמדים בעודם חיים המוגשת על-ידי מנהיגים ממאות מוסדות וארגונים מכובדים ברחבי העולם, לרבות אוניברסיטאות, קרנות, תאגידים, ארגונים לא-ממשלתיים וארגונים יהודיים. על המועמדים להציג הישג יוצא דופן והכרה בינלאומית בתחומם המקצועי ולהוכיח השפעה חיובית על החברה, מעבר לתחום עיסוקם. בנוסף, עליהם להפגין מחויבות לזהות ולערכים יהודיים, ועל התנהגותם ומעשיהם להמחיש קשר עמוק לעם היהודי ו/או למדינת ישראל. 

בחירת הזוכה בפרס בראשית מתבצעת בתהליך בן שלושה שלבים. לאחר קבלת טפסי המועמדים לפרס, מצמצמת ועדת הבחירה, בראשות יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית לישראל, את הרשימה ומעבירה את מומלציה לוועדת הפרס שבוחרת מהם את הזוכה.

ניתן לצפות כאן ברשימה המלאה של חברי הוועדה ודמויות מרכזיות אחרות.

בהתאם למשימת הפרס, יש לוודא כי המועמדים:

  • השיגו מצוינות והוקרה בינלאומית בגין תרומתם לתחומם המקצועי ולהתקדמות האנושות.

  • מהווים מודל לחיקוי עבור אחרים באמצעות המחויבות שלהם לערכים יהודיים, לעם היהודי ולישראל. מחויבות זו אמורה לספק השראה להישגים ולמעורבות החברתית של המועמדים.

  • מחויבים להמשך התמיכה במטרות יהודיות באמצעות מעורבות ופעולה אישית וישירה.