יקטרינה מורוזובה

רואת חשבון

יקטרינה מורוזובה היא רואת חשבון בקרן פרס ג'נסיס ואחראית על נושאים רבים בתחום הכספים, כולל תקציב, דיווח וניתוח מידע פיננסי.

יקטרינה עבדה בעבר עבור Furman CPA & Associates LLC בניו יורק. היא טיפלה בכל משימות החשבונאות עבור החברה ולקוחות שונים, והכינה דו"חות מס.

קודם לעבודתה בחברת Furman CPA & Associates LLC, יקטרינה עבדה שמונה שנים כחשבית בכירה בתאגידים ציבוריים ברוסיה. היא לקחה חלק באיחוד דו"חות פיננסיים, תרגמה דו"חות אחידים מסטנדרט החשבונאות הרוסי לעקרונות החשבונאות המקובלים בארה"ב ולסטנדרט הדיווח הפיננסי הבינלאומי, פעלה מול מבקרים פנימיים וחיצוניים במהלך הליכי ביקורת, ודאגה לרישום מסודר של תהליכים מוגדרים בחוק סרבנס - אוקסלי.