/images/library/Shamgar-Headshot.jpg

מאיר שמגר ז"ל

קרן פרס בראשית מצטרפת לכלל ישראל, מרכינה ראש ואבלה על מותו של מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון לשעבר וממייסדי ועדת הפרס של קרן פרס בראשית. שופט מאיר שמגר חלוץ אמיתי עבור ישראל ושלטון החוק. יהי רצון ומשפחת שמגר, אשתו מיכל רובינשטיין שמגר, ילדיו ונכדיו, ימצאו נחמה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ובאהבת הציבור אליו. יהיה זיכרו ברוך.