אלברט בורלא הוא חתן פרס בראשית לשנת 2022

הנובּל היהודי יוענק לבורלא בטקס שייערך בירושלים ביוני 2022