חתני וכלות פרס בראשית מסורים לעשייה למען תיקון עולם, ערך מרכזי ביהדות. הם פועלים, כל אחד בתחומו הנבחר, למען עולם טוב יותר.

מדי שנה בוחרים הזוכים לתרום את סכום הפרס, מיליון דולר, לטובת יוזמה פילנתרופית שיש לה משמעות אישית מיוחדת עבורם. קרן פרס בראשית מקימה תכנית מענקים ייחודית לכבוד הזוכה, על מנת לקדם את המטרה הפילנתרופית הנבחרת, לגייס תורמים נוספים, ולעודד את הקהילה היהודית העולמית לחולל שינוי חיובי.

השופטת רות ביידר גינסבורג, כלת פרס בראשית למפעל חיים, 2018:
"פרס בראשית הוא הרבה יותר ממענק גרידא. הוא מהווה קטליזטור לשינוי".

מאז הוכרז פרס בראשית ב-2013 מונפו הפרסים השנתיים, בסך מיליון דולר כל אחד, לכדי יוזמות פילנתרופיות בשווי 50 מיליון דולר, התורמות מענקים ל-250 פרויקטים ללא כוונת רווח בשלושים מדינות ומשפיעות באופן בלתי אמצעי על חייהם של רבבות בני אדם.

קראו עוד על מיזמי הנדבנות שמקדמת קרן פרס בראשית לפי בחירת חתני וכלות הפרס לכל שנה: