ניתן להוריד כאן את החומרים ממסיבת העיתונאים של פרס בראשית ב-22 במאי בירושלים

ערכת עיתונות

הודעה לעיתונות - הכרזה על תרומת כספי הזכייה