המטרה של פרס בראשית היא לטפח את הזהות היהודית, לעודד גאווה יהודית ולחזק את הברית בין ישראל ליהדות התפוצות. הפרס מכיר בכישרונות והישגים שנחלו יהודים ומביע הוקרה להצלחתם ולמחויבותם לערכים יהודיים. בכך מעניק הפרס השראה לדור הבא של יהודים להתחבר למורשתם ולישראל.

החזון של פרס בראשית הוא עם יהודי חזק ותוסס, המודע לשורשיו ואשר בה בעת צופה אל העתיד; קהילה יהודית משגשגת ומגוונת אשר בה בעת הינה מלוכדת ביחסה לערכים יהודיים ובתמיכתה במדינה יהודית.