הסתיימה הגשת המועמדויות לפרס קרן בראשית לשנת 2019.

תודה לכל המגישים.

 

תודה על העניין שאתם מגלים בפרס בראשית. למידע נוסף, אנו מזמינים אתכם לקרוא את העמודים העוסקים ב
חתני הפרס ל-2018  ובפרס מפעל חיים של הקרן.