סאנה בריטבסקי
יועצת בכירה למנכ"ל

עוד בבית הספר בעיר מולדתה אודסה החלה סאנה לפעול בתנועת הנוער היהודית בהשראת אנשי רוח ופעילים ציוניים שנולדו ועבדו באודסה. אהבתה להיסטוריה של עם ישראל ולנופיה ותולדותיה של ארץ ישראל מנחה אותה מאז בכל פעילותה המקצועית והציבורית.

לפני שהתמנתה על ידי המייסדים של קבוצה פילנתרופית "ג'נסיס" לפתח את פעילות הקרן בישראל בשנת 2007, סאנה עסקה בחינוך יהודי בלתי פורמאלי תוך כדי שילוב שיטות חדשניות ופיתוח תכנים בדגש על אהבת העם והארץ.

כמנהלת של קבוצה פילנתרופית "ג'נסיס" בישראל, סאנה פעלה למימוש החזון של העמקת הזהות היהודית של ישראלים דוברי רוסית באמצעות פיתוח של יותר מ-100 פרויקטים ושותפויות אסטרטגיות. היא הצליחה לשלב יוזמות חדשניות במסגרת של פרויקט "תגלית", תרמה רבות להפיכתו של "יד ושם" למרכז המחקר האקדמי, חינוך והנצחה של השואה בשטחי ברית המועצות לשעבר ויצרה תכניות לחיזוק הזהות היהודית בקרב הדור הבא של שדרת הפיקוד של צה"ל בשיתוף הפעולה עם חיל החינוך. כמו כן היא הפכה את קרן "ג'נסיס" לחממה ייחודית לטיפוח יוזמות עצמאיות ומגוונות של יהודים דוברי רוסית לחקר מורשתם ופיתוח זהותם הרוחנית והלאומית.

בנוסף לתפקידה ב"קרן פרס בראשית", סאנה מכהנת היום בחבר נאמנים של "נתיב" - פרויקט הדגל של לימודי יהדות המשותף לצה"ל, המכון ללימודי יהודות והסוכנות יהודית, וגם בוועד החינוכי של פרויקט "תגלית". היא בעלת תואר ראשון בהיסטוריה כללית, ארכיאולוגיה והיסטוריה של אמנות ותואר שני בהיסטוריה כללית מאוניברסיטת חיפה. סאנה מתגוררת בחיפה עם משפחתה.