Shoreline and city line of Tel Aviv, Israel

כמי שנולד בתל אביב, שומר יצחק פרלמן על זהות יהודית חזקה, אשר באה לידי ביטוי במוזיקה שלו כמו גם במחויבותו לערכים היהודיים.

כמי שנולד בתל אביב, שומר יצחק פרלמן על זהות יהודית חזקה, אשר באה לידי ביטוי במוזיקה שלו כמו גם במחויבותו לערכים היהודיים.

פרלמן, המגדיר את עצמו "יהודי מסורתי", מגיע לישראל מספר פעמים בשנה ומקיים נוכחות קבועה בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה במסגרת תוכנית פרלמן למוסיקה. בנוסף, הוא השתתף בהופעות צדקה למען הארגונים כגון "חיLifeline ", וארגן את הקונצרט "הנשמה של מוסיקה יהודית" בשנת 2011, אשר הוביל לסיור הופעות ממנו נהנתה רשת הסיוע המשפטי לניצולי שואה "בית הצדק".

פרלמן שיתף פעולה עם החזן הנודע יצחק מאיר הלפגוט בהזדמנויות מרובות, כולל הופעה במרכז ברקליס בשנת 2013 והופעה חיה מיוחדת ברשת PBS ב -2014