2020 Genesis Prize Laureate Natan Sharansky with young adults at the 2016 Jewish Federations of North America General Assembly

2020 Genesis Prize Laureate Natan Sharansky with young adults at the 2016 Jewish Federations of North America General Assembly

בישראל פעל שרנסקי ללא ליאות לשילוב יהודי בריה"מ במולדתם החדשה. הוא הקים את הפורום הציוני בכדי להאיץ את קליטת מספרם העצום של עולים חדשים דוברי רוסית בחברה הישראלית ולהשיא את תרומתם.

שרנסקי המשיך ופיתח קריירה פוליטית מכובדת. הוא כיהן כחבר כנסת וכשר התעשייה והמסחר (1996-199), שר הפנים (1999-2000), שר הדיור והשיכון וסגן ראש הממשלה (2001-2003), שר ללא תיק האחראי לענייני ירושלים ויהדות התפוצות ומאבק באנטישמיות, וכשר לענייני ירושלים (2003-2005).

שרנסקי פרש מהפוליטיקה ומ-2009 עד 2018 שימש כיו"ר הסוכנות היהודית לישראל. בתפקידו זה הרחיב א\ת התמקדותה של הסוכנות בעלייה עם תכניות זהות יהודית וחיזוק הקשר בין ישראל לתפוצות. הוא גייס תמיכה נוספת מממשלת ישראל  בתכניות כגון "מסע", המביאה צעירים יהודים מהתפוצות לתכניות חינוך והתנדבות ממושכות בישראל, במטרה לחזק את הזהות היהודית ולהבטיח את חיוניות הקשר בין ישראל לתפוצות.

שרנסקי גם שמר על הצירוף הייחודי המאפיין אותו של אג'נדה יהודית במקביל למאבק לקידום זכויות אדם אוניברסליות. אחת התכניות החשובות שיזם היא תכנית "השליחים" במסגרתה נשלחו ישראלים שהוכשרו למטרה זאת לקהילות יהודיות וקמפוסים במכללות ברחבי העולם. תכניות מיוחדות הוקמו בניגריה ובמדינות אחרות שבהן שליחים מישראל והתפוצות מסייעים יחדיו לקהילות אפריקניות במצוקה.

שרנסקי ממשיך להיות פעיל בישראל ובתפוצות. הוא מקדיש את זמנו לחיי קהילה יהודיים. הוא נושא דברים לעתים קרובות בקמפוסים אקדמיים כדי לעודד צעירים להתחבר לזהותם היהודית. פרס בראשית 2020 יהווה פלטפורמה גלובלית להדגשת המשך מעורבותו הציבורית בישראל ובעולם.